Αναζητάμε συνέχεια καινούρια πρόσωπα

Ψάχνουμε ηθοποιούς ακόμα και αν φοιτούν σε δραματική σχολή

Οι σημερινές ανάγκες στην διαφήμιση είναι διαφορετικές. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι όμορφα αλλά και καθημερινά. Πολλές φορές και ιδιαίτερα τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα. Το ζητούμενο πια είναι ο καταναλωτής να ταυτίζεται με τα πρόσωπα που βλέπει σε μια διαφήμιση

 

We are always looking for new faces

We seek actors/actresses even if they are still studding in a drama school

Today's needs in advertising are different. People who play are good-looking but also "next door". Many times they are also special, face and body wise. The purpose is for the consumer to associate themselves to the faces they see on a TV commercial